Recreatiebospark de Reehorst

Uw eigen plek

Ontwikkeling op het Bospark

 

Wij hopen per Januari 2024 te starten met de verkaveling van het laatste stuk terrein, daarbij plaatsen wij jong gebruikte en nieuwe accommodaties.

U huurt een kavel op ons recreatiebospark. Uiteraard gelden onze parkreglementen en de recronvoorwaarden. Alle jaarplaatsen zijn voorzien van elektra, riolering, water en een CAI aansluiting ( Tv en eventueel Internet ). Als huurder van een jaarplaats mag u vanzelfsprekend gebruik maken van alle faciliteiten op ons bospark.

Globus Classic (Kavel 255)

Verkoop incl. Kavelhuur 2024

Belangrijk om te weten bij plaatsing/overname:

* De verkoop van een particuliere chalet moet ten alle tijde bij ons aangemeld worden. Wij bepalen namelijk op voorhand of de potentiële koper op ons park past. Een stukje sociale controle vinden wij van belang.
* Permanente en tijdelijke bewoning zijn niet toegestaan.
* U betaalt jaarlijks kavelhuur en parkkosten.
* Energiekosten worden na eigen verbruik verrekend.
* U als potentiële kavelhuurder conformeert zich vanzelfsprekend aan de geldende parkreglementen.
 

Neem gerust contact op voor meer informatie via 0575-551582 of info@bohmerrecreatie.nl

Chalet 263

PER 10 Juni 2024

VERKOCHT

Chalet 288

VERKOCHT

Onderverhuur aan derden

Onderverhuren is met onze toestemming op het bospark toegestaan. Familie en vrienden zijn vanzelfsprekend altijd welkom. Aan de commerciële verhuur zitten vanzelfsprekend regels verbonden om scheefgroei tegen te gaan:

- Permanente verhuur is niet toegestaan.
- Verhuur aan 'gast' arbeiders is niet toegestaan.
- De verhuur dient een recreatief doel te dienen.
- Wij willen weten wie er in uw chalet verblijft. 
- Overige recreanten die hier een eigen plek hebben moeten geen last van uw verhuur aan derden ondervinden.
- Bij het herhaaldelijk bewust/onbewust overtreden van deze richtlijnen kan een verbod op onderverhuur worden opgelegd.


Bel: 0575-551582 voor meer informatie.